KONFERENCJE

Dr hab. Marcin Wrzosek dipl. ECVN

Absolwent roku 2002 Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W 2009 obronił pracę doktorską nt. "Zastosowanie elektroencefalografii w diagnostyce chorób OUN u kotów".

 

Po ukończeniu szkolenia jako rezydent z zakresu neurologii oraz neurochirurgii w Szwajcarii w 2011 r, uzyskał tytuł Certified Diplomate w European College of Veterinary Neurology.

 

W trakcie swojej kariery ukończył staże z zakresu neurologii klinicznej i neurochirurgii w Raleigh, Davis, Stanford (USA), Helsinkach (Finlandia), Hanowerze (Niemcy), Mediolanie i Bolonii (Włochy). Od 2015 roku przewodniczący sekcji neurologicznej Polskiego Towarzystwa Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt.

 

W 2017 r. obronił pracę habilitacyjną z zakresu wykorzystania elektroencefalografii w chorobach OUN psów. Obecnie pracuje na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prowadząc działalność kliniczną, dydaktyczną oraz naukową, w tym eksperymentalną na modelu zwierzęcym. Autor licznych publikacji, wykładów oraz szkoleń z zakresu neurologii oraz neurochirurgii weterynaryjnej.

Dr n. wet. Katarzyna Jodkowska

Dr n. wet. Katarzyna Anna Jodkowska (1974) ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w kwietniu 1998. Obecnie pracuje w Katedrze Chorób Małych Zwierząt z Kliniką w Zakładzie Chirurgii i Anestezjologii Małych Zwierząt, oraz w kilku lecznicach weterynaryjnych w Warszawie.

 

Od początku kariery zawodowej zajmuje się stomatologią weterynaryjną. W czasie pracy w Katedrze Chirurgii Zwierząt również stomatologią koni i przeżuwaczy. Przez wiele lat współpracowała ze spacjalistyczą lecznicą dla gryzoni i królików. W chwili obecnej głównie zajmuje się stomatologią psów i kotów, ale leczy również zwierzęta egzotyczne. Tygodniowo przyjmuje kilkudziesięciu pacjentów stomatologicznych.

Autorka publikacji, prezentacji, rozdziałów książek i badań klinicznych z dziedziny stomatologii i biomateriałów stomatologicznych. Współorganizatorka polskiej edycji edukacyjnej akcji Uśmiech Pupila. Prowadząca warsztaty stomatologiczne z ramienia Sekcji Stomatologii PSLWMZ, której jest przewodniczącą.

 

Współtwórczyni i prowadząca Stomatologicznego Projektu Edukacyjnego  dla lekarzy weterynarii i techników weterynarii.

 

Dr n. wet. Adrian Janiszewski

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu, specjalista chirurgii weterynaryjnej. Adiunkt w Katedrze Chorób Wewnętrznych i Diagnostyki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach w Poznaniu.

 

Prowadzi pracownię kardiologii i radiologii interwencyjnej CATHLAB. Od wielu lat specjalizuje się w leczeniu wad wrodzonych i nabytych serca i naczyń. Autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobywał w renomowanych ośrodkach w USA (Animal Medical Center w Nowym Jorku oraz Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis i Berkeley).

 

Członek licznych stowarzyszeń i organizacji, stale uczestniczy w licznych konferencjach i szkoleniach polskich i zagranicznych.

Wspówłaścicielka Przychodni Weterynaryjnej Viva we Wrocławiu, specjalista chorób psów i kotów, miłośniczka okulistyki weterynaryjnej, w szczególności badań siatkówki oka.

 

Od 2011r. jest członkiem ESVO (European Society of Veterinary Ophthalmology). Odbyła szkolenie z zakresu elektroretinografii (ERG) na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis oraz na Kongresie Okulistów Weterynaryjnych (ESVO) w Dublinie w 2010r.

 

Bierze czynny udział w wielu szkoleniach, kongresach, sympozjach oraz stażach w kraju i za granicą. Wzięła też udział w weterynaryjnym "Projekcie Madagaskar 2006", będącym odpowiednikiem "Lekarzy bez granic".

Lek. wet. Natalia Kucharczyk

lek. wet. Barbara Sygnarska-Kowalik

793 792 003

 

lek. wet. Agata Pilarczyk

793 792 066

 

e-mail: szkolenialupus@gmail.com