WARSZTATY

WETERYNARYJNE

Dr. n. wet. Tomasz Piasecki

Absolwent Technikum Weterynaryjnego w Nowym Targu, w 2000r ukończył Akademię Rolniczą we Wrocławiu i rozpoczął studia doktoranckie w Katedrze Epizootiologii i Administracji Weterynaryjnej z Kliniką; uzyskał tytuły doktora nauk weterynaryjnych i specjalisty w zakresie chorób zwierząt futerkowych, nieudomowionych oraz chorób drobiu i ptaków ozdobnych. Od 2005r pracuje jako adiunkt w Pracowni Chorób Zwierząt Futerkowych i Egzotycznych w Katedrze Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu oraz jako lekarz-specjalista w Przychodni Weterynaryjnej ZWIERZYNIEC. Jest nauczycielem kolejnych pokoleń studentów i lekarzy weterynarii, łącząc szeroką wiedzę z, równie szeroką, praktyką.

 

Jego pasją są stomatologia, chirurgia i nowoczesne techniki diagnostyczne oraz hodowla rozmaitych gatunków gryzoni, ptaków i gadów.

 

Lek. wet. Paweł Klimiuk  to doświadczony patomorfolog weterynaryjny, przez wiele lat związany z Katedrą Anatomii Patologicznej  Wydziału  Med. Wet. w Lublinie. Obecnie kierownik  Weterynaryjnego Laboratorium Diagnostycznego VetDiagnostyka . Autor licznych publikacji  z dziedziny histopatologii i cytopatologii weterynaryjnej oraz prelegent na konferencja i warsztatach o tej tematyce.

Lek. wet. Paweł Klimiuk

lek.wet. Jarosław Przygórzewski

W roku 2005 ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryj w Lublinie. Od tego czasu rozwija swoją największą pasję, jaką jest chirurgia w każdym jej aspekcie. Od 2011 do 2015 roku odbył szereg staży i praktyk w najbardziej renomowanych szpitalach i klinikach weterynaryjnych w Polsce i zagranicą m.in.: FITZPATRICK REFERRALS (UK), Small Animal Teaching Hospital-University of Liverpool (UK), Small Animal Hospital-University of Glasgow (SCO), Jaggy Clinic Praha (CZ), Klinika Chirurgii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jest uczestnikiem wielu konferencji (m.in.: SEVC-Barcelona, VetCo - Warszawa, Śląska Poliklinika), kursów (m.in.: Anestezjologia w praktyce, Klinika Bemowo) i szkoleń (m.in.: TPLO - Prof. Filippo Martini, University of Parma) z zakresu chirurgii, ortopedii, neurologii i neurochirurgii, anestezjologii, diagnostyki RTG, medycyny ratunkowej. Szczególną jego pasją są schorzenia układu ruchu (np. chirurgiczne leczenie zerwanego więzadła krzyżowego przedniego, metodą TPLO lub tzw. szwu bocznego; nawykowego zwichnięcia rzepki za pomocą transpozycji guzowatości kości piszczelowej i pogłębienia rowka kości udowej), skomplikowane złamania oraz operacyjne leczenie schorzeń kręgosłupa. Ukończył trzyletnie studia specjalizacyjne zdobywając tytuł specjalisty z zakresu chirurgii weterynaryjnej.

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Studia ukończył w 2013 roku. Od początku  związany z Przychodnią Dr Hau.  Pasjonuje się neurologią i ortopedią. Z tymi działami medycyny wiąże dalszy rozwój ścieżki zawodowej. Diagnozuje i prowadzi pacjentów neurologicznych i ortopedycznych. Prowadzi terapię przewlekłego bólu. Łagodzi cierpienie pacjentów za pomocą medycyny regeneracyjnej (PRP- osocze bogatopłytkowe, iniekcje z kwasu hialuronowego) i blokad rdzeniowych w syndromie końskiego ogona. W codziennej praktyce wykonuje USG ścięgien i stawów, mielografię i przeprowadza badania płynu mózgowo-rdzeniowego. Stosuje wczesną diagnostykę dysplazji stawów biodrowych metodą dystrakcyjną. Wykonuje operacje neurochirurgiczne i ortopedyczne. Stale poszerza swoją wiedzę i kompetencje uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych.

lek. wet. Sebastian Konopka

Lekarz weterynarii od kilku lat  zajmujący się onkologią weterynaryjną.

W 2013 roku rozpoczął i ukończył kształcenie podyplomowe w kierunku onkologii weterynaryjnej w European School for Advanced Veterinary Studies (ESVAS) w Departament of Science, University of Luxemburg. Jest członkiem European Society of Veterinary Oncology (ESVONC) oraz Veterinary Cancer Society. Ukończył staż z zakresu onkologii weterynaryjnej na Uniwersytecie Purdue w Stanach Zjednoczonych. Ukończył też pierwsze warsztaty z zakresu elektrochemioterapii w Słowenii u boku prof. Tozon.  Obecnie prowadzi przychodnie spacjalistyczną "Onkowet" w Warszawie.

 

Lek.wet.Tomasz Dominiak

lek. wet. Estera Zawłocka- Hutny

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu (2009 rok). Podczas studiów aktywnie uczestniczyła w studenckim kole naukowym, gdzie prezentowała prace z dziedziny kardiologii i onkologii. W roku 2008 odbyła staż w onkologicznym centrum referencyjnym w Holandii (DierenZiekenhuis Zeeuws-Vlaanderen, Terneuzen) i na Słowenii (Animal Hospital Postojna). Po ukończeniu studiów odbyła roczny staż w centrum referencyjnym DierenZiekenhuis Zeeuws-Vlaanderen w Holandii pod opieką doktora Johana de Vos, gdzie pogłębiała swoją wiedzę w dziedziny onkologii weterynaryjnej, a szczególnie chemioterapii i radioterapii weterynaryjnej. W roku 2011 odbyła staż w Queen Mother Hospital for Animals w Londynie pod opieką doktor Any Lara, specjalisty onkologii weterynaryjnej. W 2014 roku rozpoczęła pracę w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów, gdzie zajmowała się głównie onkologią weterynaryjną. W roku 2015 odbyła staż w klinice Tierklinik Hofheim w Niemczech pod opieką doktora Martina Kesslera oraz doktora Markusa Tassani-Prell, gdzie pogłębiała wiedzę z zakresu radioterapii oraz diagnostyki obrazowej chorób nowotworowych, oraz aktywnie uczestniczyła w zabiegach chirurgicznych pacjentów onkologicznych. W roku 2016 rozpoczęła pracę w Vetspec – Centrum Zdrowia Małych Zwierząt, gdzie zajmuje się chorobami wewnętrznymi psów i kotów, onkologią medyczną, radioonkologią, oraz diagnostyką obrazową.

 

Uczestniczka licznych konferencji zagranicznych o tematyce internistycznej i onkologicznej (ECVIM Congress, ESVONC Congress, Oncologisch Treffen). Autorka publikacji o tematyce onkologicznej oraz współautorka licznych prac z chorób wewnętrznych psów i kotów. Wykładowca na specjalizacji z chirurgii weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu („Terapia adiuwantowa w przebiegu chorób nowotworowych”).

 

lek. wet. Bartłomiej Hutny

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu (2009 rok). Podczas studiów aktywnie uczestniczył w działalności studenckiego koła naukowego. W 2008 roku odbył staż w Animal Hospital w Postojnie (Słowenia), gdzie pod opieką prof. Janoša Butinara uczył się chirurgii onkologicznej i rekonstrukcyjnej. W roku 2009 pracował w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Częstochowie. W tym samy roku wyjechał na roczny staż do Holandii (DierenZiekenhuis Zeeuws-Vlaanderen, Terneuzen), gdzie pod opieką doktora Johana de Vos i doktor Lotte van Kuijk uczył się chirurgii onkologicznej i rekonstrukcyjnej asystując podczas zabiegów. W roku 2010 odbył szkolenie na Słowenii z chirurgii nagłych przypadków (Animal Hospital Postojna). W tym samym roku odbył staż u doktora Martina Kesslera w Tierklinik Hofheim (Niemcy), gdzie uczył się chirurgii rekonstrukcyjnej. W 2010 roku rozpoczął pracę w The Mote Park Veterinary Group w Wielkiej Brytanii, gdzie pracuje do dziś, jako lekarz internista i chirurg. Oprócz tego zajmuje się również medycyną psów sportowych. W 2016 roku odbył kurs dla zaawansowanych z zakresu chirurgii klatki piersiowej. Założyciel Vetspec – Centrum Zdrowia Małych Zwierząt, gdzie zajmuje się głównie chirurgią.

 

Uczestnik licznych konferencji i szkoleń zagranicznych z zakresu onkologii i chirurgii weterynaryjnej (ESVONC Congress, Oncologisch Treffen, Winter Surgical Seminar Postojna, CPD VRCC).

 

Jego zainteresowania zawodowe to: chirurgia miękka, onkologiczna, rekonstrukcyjna oraz chirurgia klatki piersiowej.

 

lek. wet. Barbara Sygnarska-Kowalik

793 792 003

 

lek. wet. Agata Pilarczyk

793 792 066

 

e-mail: szkolenialupus@gmail.com