KONFERENCJE

Absolwent Wydziału Weterynaryjnego we Wrocławiu, dr nauk weterynaryjnych, specjalista chirurgii weterynaryjnej, nauczyciel akademicki. Uczestnik wielu projektów badawczych polskich i zagranicznych. Praktyk, na co dzień znieczulający różne gatunki zwierząt we wszystkich obszarach chirurgii weterynaryjnej Główny obszar zainteresowań zawodowych obejmuje szeroko pojęte zagadnienia dotyczące anestezjologii, kardiochirurgii i torakochirurgii małych zwierząt. Kierownik zespołu anestezjologów Kliniki Chirurgii Weterynaryjnej we Wrocławiu. Zainteresowania pozazawodowe - literatura, historia anestezjologii.

dr. Piotr Skrzypczak

dr hab. Marcin Wrzosek

dipl. ECVN

Absolwent roku 2002 Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W 2009 obronił pracę doktorską nt. "Zastosowanie elektroencefalografii w diagnostyce chorób OUN u kotów". Po ukończeniu szkolenia jako rezydent z zakresu neurologii  oraz neurochirurgii w Szwajcarii w 2011 r, uzyskał tytuł Certified Diplomate w European College of Veterinary Neurology. W trakcie swojej kariery ukończył staże z zakresu neurologii klinicznej i neurochirurgii w Raleigh, Davis, Stanford (USA), Helsinkach (Finlandia), Hanowerze (Niemcy), Mediolanie i Bolonii (Włochy). Od 2015 roku przewodniczący sekcji neurologicznej Polskiego Towarzystwa Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt. W 2017 r. obronił pracę habilitacyjną z zakresu wykorzystania elektroencefalografii w chorobach OUN psów. Obecnie pracuje na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prowadząc działalność kliniczną, dydaktyczną oraz naukową, w tym eksperymentalną na modelu zwierzęcym. Autor licznych publikacji, wykładów oraz szkoleń z zakresu neurologii oraz neurochirurgii weterynaryjnej.

lek. wet. Jarosław Przygórzewski

W roku 2005 ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryj w Lublinie. Od tego czasu rozwija swoją największą pasję, jaką jest chirurgia w każdym jej aspekcie. Od 2011 do 2015 roku odbył szereg staży i praktyk w najbardziej renomowanych szpitalach i klinikach weterynaryjnych w Polsce i zagranicą m.in.: FITZPATRICK REFERRALS (UK), Small Animal Teaching Hospital-University of Liverpool (UK), Small Animal Hospital-University of Glasgow (SCO), Jaggy Clinic Praha (CZ), Klinika Chirurgii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jest uczestnikiem wielu konferencji (m.in.: SEVC-Barcelona, VetCo - Warszawa, Śląska Poliklinika), kursów (m.in.: Anestezjologia w praktyce, Klinika Bemowo) i szkoleń (m.in.: TPLO - Prof. Filippo Martini, University of Parma) z zakresu chirurgii, ortopedii, neurologii i neurochirurgii, anestezjologii, diagnostyki RTG, medycyny ratunkowej. Szczególną jego pasją są schorzenia układu ruchu (np. chirurgiczne leczenie zerwanego więzadła krzyżowego przedniego, metodą TPLO lub tzw. szwu bocznego; nawykowego zwichnięcia rzepki za pomocą transpozycji guzowatości kości piszczelowej i pogłębienia rowka kości udowej), skomplikowane złamania oraz operacyjne leczenie schorzeń kręgosłupa. Ukończył trzyletnie studia specjalizacyjne zdobywając tytuł specjalisty z zakresu chirurgii weterynaryjnej.

Właściciel i kierownik  Przychodni Weterynaryjnej RETINA. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Okulistów Weterynaryjnych (ESVO).

Od 2006r. zajmuje się wyłącznie okulistyką weterynaryjną. W 2008r. ukończył specjalistyczne szkolenie z zakresu okulistyki na Uniwersytecie Luksemburskim w Ramach kursu ESAVS. Jest wiceprzewodniczącym sekcji okulistycznej PSLWMZ. Regularnie uczestniczy w kongresach

okulistycznych ESVO (Europejskiego Stowarzyszenia Okulistów Weterynaryjnych) i ECVO (Europejskiego Koledżu Okulistów Weterynaryjnych) oraz licznych szkoleniach i warsztatach z zakresu oftalmologii weterynaryjnej w Polsce i za granicą. W 2014 r. odbył staż na oddziale okulistycznym renomowanej, referencyjnej kliniki specjalistycznej Animal Health Trust w Newmarket w Wielkiej Brytanii. Jest autorem wykładów i publikacji  naukowych o tematyce okulistycznej w prasie fachowej.

 

Lek. wet. Paweł Stefanowicz

lek. wet. Jacek Sobczyński

W 2003 roku rozpoczął studia na wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dalsze zdarzenia i wybory życiowe spowodowały, że swoje zainteresowania skierował w stronę neurologii małych zwierząt. Od 2009 roku pracuje w Klinice Weterynaryjnej Bemowo w Warszawie. Obecnie zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów neurologicznych, oraz wykonywaniem i opisywaniem badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Przełom w umiejętnościach i podejściu do pacjentów neurologicznych nastąpił w 2012 roku podczas miesięcznego stażu w Klinice chorób psów i kotów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, u Dipl. DCVN dr Marcina Wrzoska. W 2016 roku ukończył Specjalizacyjne Studia Podyplomowe „Choroby psów i kotów” na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W 2018 roku ukończył dwutygodniowy kurs „Brain Camp” w Bolonii (Veterinary Advanced Diagnostic Imaging Course and Veterinary Neuroscience Advanced Course).

lek. wet. Barbara Sygnarska-Kowalik

793 792 003

 

lek. wet. Agata Pilarczyk

793 792 066

 

e-mail: szkolenialupus@gmail.com

 

83.com.pl strony internetowe