WARSZTATY

WETERYNARYJNE

dr n.wet. Maciej

 Guzera Dip ECVCP MRCVS

Dyplomowany Europejski Specjalista Weterynaryjnej Patologii Klinicznej

 

Do głównych obszarów jego zainteresowań należą: cytologia, hematologia i chemia kliniczna zwierząt towarzyszących, a w szczególności zastosowanie zaawansowanych badań (m.in. cytometrii przepływowej i oceny klonalności limfocytów) w diagnostyce nowotworów hematologicznych zwierząt.

 

Tytuł lekarza weterynarii uzyskał na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w 2010 r. Następnie rozpoczął studia doktoranckie pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Winnickiej. W tym samym czasie pracował jako lekarz weterynarii w Lecznicy Weterynaryjnej „Trakt Lubelski” w Warszawie. Rozprawę doktorską obronił w 2014 r.

 

Po uzyskaniu członkostwa Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS) rozpoczął trzyletni staż rezydencji na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Cambridge  pod opieką mentorską prof. Joy Archer i dr Tima Williamsa. Po zakończeniu rezydentury pracował na Uniwersytecie Cambridge jako patolog kliniczny.

 

W 2017 r. zdał europejski egzamin specjalizacyjny z patologii klinicznej European College of Veterinary Clinical Pathology (ECVCP), a następnie rozpoczął pracę w laboratorium diagnostycznym Laboklin Polska w Warszawie.

 

Uczestniczył w licznych projektach badawczych i jest autorem 13 publikacji w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych.

 

W czasie pracy na uniwersytetach w Warszawie i Cambridge zdobył doświadczenie dydaktyczne. Odbył również wiele staży naukowych, m.in. na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis, Uniwersytecie Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu, Laboratorium In Vitro w Wiedniu oraz Laboratorium CTDS w Leeds.

 

Jest laureatem wielu nagród, m.in. Zoetis Clinical Research Publication Award 2014, Zoetis Travel Bursary Awards 2015 i Nagrody Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.

 

Należy do European Society of Veterinary Clinical Pathology (ESVCP) i European Canine Lymphoma Network (uczestnik panelu cytometria przepływowa).

 

Lek. wet. Paweł Klimiuk  to doświadczony patomorfolog weterynaryjny, przez wiele lat związany z Katedrą Anatomii Patologicznej  Wydziału  Med. Wet. w Lublinie. Obecnie kierownik  Weterynaryjnego Laboratorium Diagnostycznego VetDiagnostyka . Autor licznych publikacji  z dziedziny histopatologii i cytopatologii weterynaryjnej oraz prelegent na konferencja i warsztatach o tej tematyce.

 

Lek. wet. Paweł Klimiuk

absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu, specjalistka chorób psów i kotów. Od 2006 roku prowadzi swój gabinet weterynaryjny PRAK-VET w Oleśnicy, oprócz stale tego współpracuje w Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu, prowadząc ćwiczenia z zakresu hematologii w ramach przedmiotów -immunologia kliniczna oraz analityka kliniczna, co mocno wiąże się z jej pasją oraz tematem pracy doktorskiej. Autorka publikacji związanych z hematologią i onkologią w Weterynarii w Praktyce ( ostatnie dwa lata- zagadki hematologiczne) oraz w Magazynie Weterynaryjnym. Aby tematy hematologiczne były prostsze w zrozumieniu brała udział w licznych tłumaczeniach, w tym na potrzeby kliniczne lekarzy przetłumaczyła całą książkę „ Praktyczna hematologia psów i kotów” R.Mieschke oraz kilka rozdziałów atlasu hematologicznego „ Hematologia weterynaryjna. Przewodnik diagnostyczny z kolorowym atlasem” J.W Harvey.

dr n.wet. Katarzyna Mróz

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Już na studiach rozpoczęła swoją przygodę z kardiologią weterynaryjną pracą na temat  Późnych Potencjałów komorowych w EKG zaprezentowaną na Akademii Weterynaryjnej we Lwowie. W 2015 uzyskała tytuł specjalisty chorób psów i kotów. Od kilku lat właścicielka Przychodni Weterynaryjnej ,,Veticor”. Uczestniczyła w wielu szkoleniach z zakresu kardiologii weterynaryjnej w kraju i zagranicą.  Autorka publikacji, wykładów i szkoleń.  Członek European Society of Veterinary Cardiology. Ukończyła międzynarodową szkołę anestezjologii VASTA i w 2018 uzyskała tutuł VAT.

lek.wet. Katarzyna Pająk

Dr n. med. Dawid Jańczak, absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW

w Warszawie. Stopień doktora nauk medycznych w dziedzinie biologii medycznej uzyskał w 2018 roku uchwałą Rady Naukowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie (tytuł rozprawy doktorskiej: Ocena zoonotycznych czynników ryzyka zarażenia człowieka pierwotniakiem Toxoplasma gondii na terenie polski). Autor publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu chorób pasożytniczych i wektorowych zwierząt domowych. Współautor przewodnika diagnostyczno-terapeutycznego Parazytozy Jelitowe, członek Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego oraz Polskiej Rady ds. parazytoz zwierząt towarzyszących ESCCAP. Polska Obecnie kierownik laboratorium weterynaryjnego „Animallab” w Warszawie.

 

dr n. med. Dawid Jańczak

lek. wet. Barbara Sygnarska-Kowalik

793 792 003

 

lek. wet. Agata Pilarczyk

793 792 066

 

e-mail: szkolenialupus@gmail.com

 

83.com.pl strony internetowe