WARSZTATY

WETERYNARYJNE

Dr n.wet. Katarzyna Mróz

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu, specjalistka chorób psów i kotów

 

Od 2006 roku prowadzi swój gabinet weterynaryjny PRAK-VET w Oleśnicy, oprócz stale tego współpracuje w Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu, prowadząc gościnnie ćwiczenia z zakresu hematologii w ramach przedmiotów -immunologia kliniczna oraz analityka kliniczna, co mocno wiąże się z jej pasją oraz tematem pracy doktorskiej. Autorka publikacji związanych z hematologią i onkologią w Weterynarii w Praktyce ( ostatnie dwa lata- zagadki hematologiczne) oraz w Magazynie Weterynaryjnym. Aby tematy hematologiczne były prostsze w zrozumieniu brała udział w licznych tłumaczeniach, w tym na potrzeby kliniczne lekarzy przetłumaczyła całą książkę „ Praktyczna hematologia psów i kotów” R.Mieschke oraz kilka rozdziałów atlasu hematologicznego „ Hematologia weterynaryjna. Przewodnik diagnostyczny z kolorowym atlasem” J.W Harvey. Aktualnie pracuje z wydawnictwem Galaktyka nad tłumaczeniem kilku rozdziałów podręcznika z onkologii psów i kotów.

 

Absolwent Technikum Weterynaryjnego w Nowym Targu, w 2000r ukończył Akademię Rolniczą we Wrocławiu i rozpoczął studia doktoranckie w Katedrze Epizootiologii i Administracji Weterynaryjnej z Kliniką; uzyskał tytuły doktora nauk weterynaryjnych i specjalisty w zakresie chorób zwierząt futerkowych, nieudomowionych oraz chorób drobiu i ptaków ozdobnych. Od 2005r pracuje jako adiunkt w Pracowni Chorób Zwierząt Futerkowych i Egzotycznych w Katedrze Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu oraz jako lekarz-specjalista w Przychodni Weterynaryjnej ZWIERZYNIEC. Jest nauczycielem kolejnych pokoleń studentów i lekarzy weterynarii, łącząc szeroką wiedzę z równie szeroką, praktyką.

Dr n. wet. Tomasz Piasecki

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Już na studiach rozpoczęła swoją przygodę z kardiologią weterynaryjną pracą na temat Późnych Potencjałów komorowych w EKG zaprezentowaną na Akademii Weterynaryjnej we Lwowie. W 2015 uzyskała tytuł specjalisty chorób psów i kotów. Od kilku lat właścicielka Przychodni Weterynaryjnej ,,Veticor”. Uczestniczyła w wielu szkoleniach z zakresu kardiologii weterynaryjnej w kraju i zagranicą. Autorka publikacji, wykładów i szkoleń. Członek European Society of Veterinary Cardiology. Ukończyła międzynarodową szkołę anestezjologii VASTA i w 2018 uzyskała tutuł VAT.

lek.wet. Katarzyna Pająk

 

 

 

 

lek. wet. Barbara Sygnarska-Kowalik

793 792 003

 

lek. wet. Agata Pilarczyk

793 792 066

 

e-mail: szkolenialupus@gmail.com

 

83.com.pl strony internetowe