WARSZTATY

WETERYNARYJNE

dr. n. wet. Maciej Guzera

Dyplomowany Europejski Specjalista Weterynaryjnej Patologii Klinicznej

Do głównych obszarów jego zainteresowań należą: cytologia, hematologia i chemia kliniczna zwierząt towarzyszących, a w szczególności zastosowanie zaawansowanych badań (m.in. cytometrii przepływowej i oceny klonalności limfocytów) w diagnostyce nowotworów hematologicznych zwierząt.

Tytuł lekarza weterynarii uzyskał na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w 2010 r. Następnie rozpoczął studia doktoranckie pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Winnickiej. W tym samym czasie pracował jako lekarz weterynarii w Lecznicy Weterynaryjnej „Trakt Lubelski” w Warszawie. Rozprawę doktorską obronił w 2014 r.

Po uzyskaniu członkostwa Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS) rozpoczął trzyletni staż rezydencji na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Cambridge  pod opieką mentorską prof. Joy Archer i dr Tima Williamsa. Po zakończeniu rezydentury pracował na Uniwersytecie Cambridge jako patolog kliniczny.

W 2017 r. zdał europejski egzamin specjalizacyjny z patologii klinicznej European College of Veterinary Clinical Pathology (ECVCP), a następnie rozpoczął pracę w laboratorium diagnostycznym Laboklin Polska w Warszawie.

Uczestniczył w licznych projektach badawczych i jest autorem 13 publikacji w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych.

W czasie pracy na uniwersytetach w Warszawie i Cambridge zdobył doświadczenie dydaktyczne. Odbył również wiele staży naukowych, m.in. na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis, Uniwersytecie Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu, Laboratorium In Vitro w Wiedniu oraz Laboratorium CTDS w Leeds.

Jest laureatem wielu nagród, m.in. Zoetis Clinical Research Publication Award 2014, Zoetis Travel Bursary Awards 2015 i Nagrody Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.

Należy do European Society of Veterinary Clinical Pathology (ESVCP) i European Canine Lymphoma Network (uczestnik panelu cytometria przepływowa).

 

lek. wet. Agnieszka Karpińska

Tytuł lekarza weterynarii uzyskała na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w 2007 r. Zaraz po studiach swoją praktykę lekarską zaczęła w Całodobowej Klinice Weterynaryjnej A-Z Wet w Warszawie gdzie przez kolejne dziesięć lat poszerzała swoje umiejętności.

Od 2017 r. zajmuje się interną i anestezjologią w Całodobowej Przychodni Weterynaryjnej Witolińska w Warszawie gdzie pracuje do dziś.

Od 2018 r. dodatkowo pracuje w laboratorium diagnostycznym Laboklin Polska w Warszawie, gdzie zajmuje się cytologią pod opieką merytoryczną dr n. wet. Macieja Guzery.

 

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW

w Warszawie. Stopień doktora nauk medycznych w dziedzinie biologii medycznej uzyskał w 2018 roku uchwałą Rady Naukowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie (tytuł rozprawy doktorskiej: Ocena zoonotycznych czynników ryzyka zarażenia człowieka pierwotniakiem Toxoplasma gondii na terenie polski). Autor publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu chorób pasożytniczych i wektorowych zwierząt domowych. Współautor przewodnika diagnostyczno-terapeutycznego Parazytozy Jelitowe, członek Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego oraz Polskiej Rady ds. parazytoz zwierząt towarzyszących ESCCAP. Polska Obecnie kierownik laboratorium weterynaryjnego „Animallab” w Łodzi.

 

dr. n. wet. Dawid Jańczak

Lek. wet. Magdalena Kraińska

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w 2012 roku. Doktorantka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Katedrze Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej.

 

Obecnie pracuje w jednej z warszawskich klinik, gdzie konsultuje pacjentów nefrologicznych i urologicznych z całego kraju oraz wykonuje zabiegi hemodializy u psów i kotów.

 

Od 2019 roku związana z Kliniką Weterynaryjną w Szwecji, ANICURA, gdzie podnosi swoje kwalifikacje pod okiem europejskich specjalistów.

 

Jest współautorką i współorganizatorką pierwszych w Polsce Praktycznych Warsztatów Nefrologicznych dla lekarzy weterynarii, wykładowcą na licznych konferencjach w kraju, autorką kilku artykułów opublikowanych w specjalistycznej prasie weterynaryjnej oraz członkiem Europejskiego Towarzystwa Nefrologii Weterynaryjnej i Urologii (ESVNU).

 

Szczególne zainteresowania lek.wet. Magdaleny Kraińskiej-Łosek to ostre uszkodzenie nerek, chirurgia naczyniowa oraz transplantacyjna, metody leczenia nerkozastępczego.

 

 

 

 

 

lek. wet. Estera Zawłocka- Hutny

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu (2009 rok). Podczas studiów aktywnie uczestniczyła w studenckim kole naukowym, gdzie prezentowała prace z dziedziny kardiologii i onkologii. W roku 2008 odbyła staż w onkologicznym centrum referencyjnym w Holandii (DierenZiekenhuis Zeeuws-Vlaanderen, Terneuzen) i na Słowenii (Animal Hospital Postojna). Po ukończeniu studiów odbyła roczny staż w centrum referencyjnym DierenZiekenhuis Zeeuws-Vlaanderen w Holandii pod opieką doktora Johana de Vos, gdzie pogłębiała swoją wiedzę w dziedziny onkologii weterynaryjnej, a szczególnie chemioterapii i radioterapii weterynaryjnej. W roku 2011 odbyła staż w Queen Mother Hospital for Animals w Londynie pod opieką doktor Any Lara, specjalisty onkologii weterynaryjnej. W 2014 roku rozpoczęła pracę w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów, gdzie zajmowała się głównie onkologią weterynaryjną. W roku 2015 odbyła staż w klinice Tierklinik Hofheim w Niemczech pod opieką doktora Martina Kesslera oraz doktora Markusa Tassani-Prell, gdzie pogłębiała wiedzę z zakresu radioterapii oraz diagnostyki obrazowej chorób nowotworowych, oraz aktywnie uczestniczyła w zabiegach chirurgicznych pacjentów onkologicznych. W roku 2016 rozpoczęła pracę w Vetspec – Centrum Zdrowia Małych Zwierząt, gdzie zajmuje się chorobami wewnętrznymi psów i kotów, onkologią medyczną, radioonkologią, oraz diagnostyką obrazową. Uczestniczka licznych konferencji zagranicznych o tematyce internistycznej i onkologicznej (ECVIM Congress, ESVONC Congress, Oncologisch Treffen). Autorka publikacji o tematyce onkologicznej oraz współautorka licznych prac z chorób wewnętrznych psów i kotów. Wykładowca na specjalizacji z chirurgii weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu („Terapia adiuwantowa w przebiegu chorób nowotworowych”).

lek. wet. Bartłomiej Hutny

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu (2009 rok). Podczas studiów aktywnie uczestniczył w działalności studenckiego koła naukowego. W 2008 roku odbył staż w Animal Hospital w Postojnie (Słowenia), gdzie pod opieką prof. Janoša Butinara uczył się chirurgii onkologicznej i rekonstrukcyjnej. W roku 2009 pracował w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Częstochowie. W tym samy roku wyjechał na roczny staż do Holandii (DierenZiekenhuis Zeeuws-Vlaanderen, Terneuzen), gdzie pod opieką doktora Johana de Vos i doktor Lotte van Kuijk uczył się chirurgii onkologicznej i rekonstrukcyjnej asystując podczas zabiegów. W roku 2010 odbył szkolenie na Słowenii z chirurgii nagłych przypadków (Animal Hospital Postojna). W tym samym roku odbył staż u doktora Martina Kesslera w Tierklinik Hofheim (Niemcy), gdzie uczył się chirurgii rekonstrukcyjnej. W 2010 roku rozpoczął pracę w The Mote Park Veterinary Group w Wielkiej Brytanii, gdzie pracuje do dziś, jako lekarz internista i chirurg. Oprócz tego zajmuje się również medycyną psów sportowych. W 2016 roku odbył kurs dla zaawansowanych z zakresu chirurgii klatki piersiowej. Założyciel Vetspec – Centrum Zdrowia Małych Zwierząt, gdzie zajmuje się głównie chirurgią. Uczestnik licznych konferencji i szkoleń zagranicznych z zakresu onkologii i chirurgii weterynaryjnej (ESVONC Congress, Oncologisch Treffen, Winter Surgical Seminar Postojna, CPD VRCC). Jego zainteresowania zawodowe to: chirurgia miękka, onkologiczna, rekonstrukcyjna oraz chirurgia klatki piersiowej.

Lek.wet. Tomasz Dominiak - od kilku lat zajmuje się onkologią weterynaryjną. W 2013 roku rozpoczął i ukończył kształcenie podyplomowe w kierunku onkologii weterynaryjnej w European School for Advanced Veterinary Studies (ESVAS) w Departament of Science, University of Luxemburg. Jest członkiem European Society of Veterinary Oncology (ESVONC) oraz Veterinary Cancer Society. Ukończył staż z zakresu onkologii weterynaryjnej na Uniwersytecie Purdue w Stanach Zjednoczonych. Ukończył też pierwsze warsztaty z zakresu elektrochemioterapii w Słowenii u boku prof. Tozon. Obecnie prowadzi przychodnie spacjalistyczną "Onkowet" w Warszawie.

lek. wet. Tomasz Dominiak

Specjalista chorób psów i kotów, kierownik Zakładu Chorób Wewnętrznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, redaktor naczelny Weterynarii po Dyplomie, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Specjalizacji Chorób Psów i Kotów, lekarz praktyk. Zajmuje się przede wszystkim endokrynologią, gastroenterologią i nefrologią. Autor ponad 150 artykułów naukowych, poglądowych oraz popularno naukowych, autor lub współautor 3 podręczników, redaktor polskich wydań wielu podręczników dla studentów i lekarzy weterynarii - praktyków.

prof. dr hab. Roman Lechowski

Posiada tytuł specjalisty z zakresu radiologii weterynaryjnej, od 15 lat zajmuje się diagnostyką ultrasonograficzną i dopplerowską. Od tego czasu poszerza zakres wiedzy z tematu diagnostyki obrazowej na wielu sympozjach i szkoleniach w Polsce i za granicą. Jest autorką szeregu publikacji związanych z diagnostyką ultrasonograficzną i dopplerowską. Od wielu lat prowadzi szkolenia i wykłady z tej dziedziny

dr n. wet. Anna Kosiec- Tworus

Specjalista chorób psów i kotów. W 2003 r. ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie. Współwłaściciel Przychodni Weterynaryjnej Dr HAU w Krakowie. Specjalizuje się w badaniu USG jamy brzusznej, USG klatki piersiowej,USG naczyń krwionośnych, USG mięśni i ścięgien.Wykonuje również biopsje pod kontrolą USG oraz echo serca. Ukończył trzystopniowy kurs diagnostyki cytologicznej, oraz diagnostyki cytologicznej chłoniaków i białaczek u psów i kotów. Zajmuje się na co dzień oceną bioptatów i preparatów cytologicznych. Jest lekarzem praktykiem z wieloletnim doświadczeniem w leczeniu psów i kotów.

lek.wet. Paweł Mucha

lek. wet. Barbara Sygnarska-Kowalik

793 792 003

 

lek. wet. Agata Pilarczyk

793 792 066

 

e-mail: szkolenialupus@gmail.com

 

83.com.pl strony internetowe