WARSZTATY

WETERYNARYJNE

Lek. wet. Paweł Klimiuk

Paweł Klimiuk  to doświadczony patomorfolog weterynaryjny, przez wiele lat związany z Katedrą Anatomii Patologicznej  Wydziału  Med. Wet. w Lublinie. Obecnie kierownik  Weterynaryjnego Laboratorium Diagnostycznego VetDiagnostyka . Autor licznych publikacji  z dziedziny histopatologii i cytopatologii weterynaryjnej oraz prelegent na konferencja i warsztatach o tej tematyce.

Dr n. med. Dawid Jańczak, absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW

w Warszawie. Stopień doktora nauk medycznych w dziedzinie biologii medycznej uzyskał w 2018 roku uchwałą Rady Naukowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie (tytuł rozprawy doktorskiej: Ocena zoonotycznych czynników ryzyka zarażenia człowieka pierwotniakiem Toxoplasma gondii na terenie polski). Autor publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu chorób pasożytniczych i wektorowych zwierząt domowych. Współautor przewodnika diagnostyczno-terapeutycznego Parazytozy Jelitowe, członek Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego oraz Polskiej Rady ds. parazytoz zwierząt towarzyszących ESCCAP. Polska Obecnie kierownik laboratorium weterynaryjnego „Animallab” w Łodzi.

 

Dr n. med. Dawid Jańczak

Specjalista chorób psów i kotów, kierownik Zakładu Chorób Wewnętrznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, redaktor naczelny Weterynarii po Dyplomie, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Specjalizacji Chorób Psów i Kotów, lekarz praktyk. Zajmuje się przede wszystkim endokrynologią, gastroenterologią i nefrologią. Autor ponad 150 artykułów naukowych, poglądowych oraz popularno naukowych, autor lub współautor 3 podręczników, redaktor polskich wydań wielu podręczników dla studentów i lekarzy weterynarii - praktyków.

prof. dr hab. Roman Lechowski

Posiada tytuł specjalisty z zakresu radiologii weterynaryjnej, od 15 lat zajmuje się diagnostyką ultrasonograficzną i dopplerowską. Od tego czasu poszerza zakres wiedzy z tematu diagnostyki obrazowej na wielu sympozjach i szkoleniach w Polsce i za granicą. Jest autorką szeregu publikacji związanych z diagnostyką ultrasonograficzną i dopplerowską. Od wielu lat prowadzi szkolenia i wykłady z tej dziedziny

dr n. wet. Anna Kosiec- Tworus

Specjalista chorób psów i kotów. W 2003 r. ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie. Współwłaściciel Przychodni Weterynaryjnej Dr HAU w Krakowie. Specjalizuje się w badaniu USG jamy brzusznej, USG klatki piersiowej,USG naczyń krwionośnych, USG mięśni i ścięgien.Wykonuje również biopsje pod kontrolą USG oraz echo serca. Ukończył trzystopniowy kurs diagnostyki cytologicznej, oraz diagnostyki cytologicznej chłoniaków i białaczek u psów i kotów. Zajmuje się na co dzień oceną bioptatów i preparatów cytologicznych. Jest lekarzem praktykiem z wieloletnim doświadczeniem w leczeniu psów i kotów.

lek.wet. Paweł Mucha

lek. wet. Barbara Sygnarska-Kowalik

793 792 003

 

lek. wet. Agata Pilarczyk

793 792 066

 

e-mail: szkolenialupus@gmail.com

 

83.com.pl strony internetowe